Köpvillkor


Hur fungerar Jensan’s Shop?

Första Gången
Hur genomför jag ett köp?
1. På Jensan’s Shop är de enkelt att handla! Du väljer varor ur sortimentet och lägger dem i varukorgen (det sker automatiskt när du klickar på Köp-knappen bredvid en vara ur sortimentet)
Du kan alltid ringa ifall ni vill ha hjälp att beställa. Telefon: 0760-688883
Du kan även skicka in din beställning eller dina frågor med email till: jensan@boxerbus.se

2. Varukorgen. Du kan när som helst gå in i varukorgen och ändra uppgifterna.
Du kan Ändra, Ta bort eller bestämma dig för att genomföra köpet.

3. Formuläret. Ett formulär presenteras där du skriver namn, adress, e-postadress, telefonnummer, eventuella meddelanden samt om du vill betala i förskott till bankkonto eller med kort.

4. Leveransdags. Varorna levereras direkt till ett postkontor som paket eller rekommenderat brev på din ort eller till din brevlåda. Posten är vår distributör.
Leveranstiderna varierar för olika produkter.
Varor som finns i vårt lager levereras oftast inom 1-4 arbetsdagar, men vissa beställningsvaror kan ha längre leveranstider. Leveranser sker på vardagar.

Cookies
Jensan’s Shop används cookies i statistiska syften och för att kunna behandla din varukorg. Du kan stänga av cookies i din webbläsare om du inte accepterar cookies men din order kan då inte sparas i varukorgen. Om du stängt av cookies kan du istället maila in din beställning.

Går det att beställa från utlandet?
Jajamensan! Du kan beställa varor om du bor i Danmark, Finland eller Norge. Maila mig för mer information. Det går dock ej att beställa mot postförskott till utlandet.

Ångerrätt på internetbeställningar och postorder
Privatpersoner har från och med den 1:a juni 2000 ångerrätt på internetbeställningar och postorder inom 7 arbetsdagar eller 14 kalenderdagar räknat från leveransens ankomst.
Ångerrätten har vissa undantag som att produkten är i väsentligt oförändrat skick.

Om avtalet gäller en specialtillverkad vara – eller en vara som fått en tydlig personlig prägel, börjar ångerfristen löpa den dag du beställer varan.

För att utnyttja ångerrätten bör du i första hand skicka en returbegäran där du anger kundkorgsnummer och specifikation per email till jensan@boxerbus.se

Tänk på att förpacka produkten/produkterna väl när du skickar tillbaka produkten/produkterna och att skicka med allt som hör till.

Produkten/produkterna måste således vara i väsentligt oförändrat skick när vi får tillbaka dom enligt ovanstående. Köparen står alltid för samtliga fraktskostnader vid byte och retur, inga portokostnader betalas tillbaks.

Jensan’s Shop – allmänna försäljnings- och leveransvillkor

Dessa allmänna försäljnings- och leveransvillkor skall tillämpas vid köp av produkter från Jensan’s Shop i den mån villkoren inte ändras genom skriftlig överenskommelse mellan Jensan’s Shop och köparen.
Vid försäljning till konsument gäller konsumentköplagen och därutöver nedan angivna villkor.

Produktinformation

Jensan’s Shop reserverar sig för eventuella tryckfel och för att ev. bilder inte exakt återger produkternas verkliga utseende.

Beställning
Köparen gör sin beställning genom elektronisk post via ordersidan. Beställning kan också ske per telefon, via brev eller vanligt email till mig på angiven adress, telefonnummer.

Leverans
Leverans sker mot förskottsbetalning till bankkonto, Swish eller med kortbetalning via Pay-Pal, alltid till billigast möjliga fraktmetod. Antingen i vadderat kuvert eller i paket.

Leveranstid
Leveranstid kan variera beroende på leverantörers leveranstid till oss eller om det är lagervaror.
Om Jensan’s Shop avlämnande av produkten hindras, försvåras eller väsentligen fördyras på grund av yttre omständigheter eller p.g.a köparens handling eller underlåtenhet, skall tiden för avlämnande i motsvarande mån förlängas. Denna bestämmelse äger tillämpning oavsett om den ifrågavarande omständigheten inträffar före eller efter utgången av den avtalade tidpunkten för avlämnande

Ej uthämtade leveranser
Om paketleveranser ej hämtas ut, returneras dom till oss. I dessa fall faktureras avgift för ej uthämtad leverans bestående av fraktkostnaden till kunden och fraktkostnaden för retur från kunden samt 30% av varuvärdet. Det är väldigt kostsamt för företaget med outhämtade paket så beställ inte mot detta betalningssätt om ni inte är 100% säkra på att ni kommer att kunna hämta ut paketet. Postförskott skickas inte till utlandet.

Priser
Jensan’s Shop priser för produkterna framgår i prislistan. Jensan’s Shop förbehåller sig rätten att när som helst justera priser och förändra sortiment. Kunden underrättas innan leverans om eventuell justering av pris eller ändring av sortiment och ges därvid möjlighet att återkalla order. Fraktkostnad inklusive eventuell paketavgift tillkommer på alla beställningar.

Betalning
Om inte annat särskilt överenskommits innan eller senast i samband med beställningen skall betalning ske mot förskott.

Returer/Kundservice
Köparen har rätt att på följande villkor returnera sådan produkt som är upptagen i eller prislista. (Produkter som är specialbeställda (utlandsvaror) för kunds räkning får ej returneras).
Retur får ske inom tio dagar från dagen för avlämnande under förutsättning att produkten återlämnas till Jensan’s Shop i oskadad och obrukat skick i obruten originalförpackning. Köpare som önskar returnera produkt skall först kontakta Jensan’s Shop kundservice och be om returnummer. Vid retur skall returnummer anges och kopia av fakturan bifogas. Vid återbetalningen görs ett avdrag för faktiska fraktkostnaden. Köparen skall dessutom ombesörja och betala kostnaderna för returfrakten.
Om produkt är felaktig tillämpas konsumentköplagens regler. Därvid gäller bl.a att köparen skall reklamera felet inom skälig tid, normalt 14 dagar.

Befrielsegrunder
Om Jensan’s Shop fullgörelse av avtalet hindras, försvåras eller väsentligen fördyras av någon omständighet – såsom t ex krig, myndighetsingripande, oroligheter, inskränkningar i energitillförseln, arbetsmarknadsstörningar, förbud, restriktioner, uteblivna import- eller exporttillstånd, olyckshändelser, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden eller uteblivna leveranser från leverantörer – som Jensan’s Shop inte skäligen kunnat förutse vid tidpunkten för avtalets slutande och vars följder Jensan’s Shop inte heller skäligen kunnat undvika eller övervinna, skall Jensan’s Shop i motsvarande grad befrias från sina förpliktelser att fullgöra detta avtal. Inträffar sådan omständighet som nämns i föregående mening, skall Jensan’s Shop skriftligen underrätta den kund som berörs därav.
Utöver Jensan’s Shop rätt att häva avtalet på grund av köparens försummelse att ta emot produkten enligt ovan eller att betala för den enligt ovan har Jensan’s Shop, om avtalets fullgörande under tre månader omöjliggörs på grund av sådan omständighet som avses i föregående stycke, rätt att genom skriftligt meddelande till köparen häva avtalet.

Övrigt
Alla namn och beteckningar som omnämns på Jensan’s Shop server är i förekommande fall skyddade varumärken innehavda av respektive företag.
Vissa länkar i denna publikation möjliggör att också lämna denna server. De länkade webb-platserna kontrolleras inte av Jensan’s Shop och Jensan’s Shop bär därför inget som helst ansvar för innehållet i sådana webb-platser eller innehållet i länkarna i sådana webb-platser. Jensan’s Shop tillhandahåller endast dessa länkar för att underlätta letandet av webb-platser.

Delar av Jensan’s Shop webbsidor är skyddade av immaterialrättslig lagstiftning och får inte kopieras eller imiteras helt eller delvis. Logotyper, grafik, ljud och bilder från Jensan’s Shop webbsidor får inte kopieras eller vidarebefordras utan uttryckligt tillstånd från Jensan’s Shop.

Fakta- och prisuppgifter, dokument och tillhörande grafik som publiceras på denna server kan innehålla tekniska och/eller grafiska och typografiska fel. Jensan’s Shop friskriver sig från allt ansvar vad gäller varje sådan i denna server liggande information såväl som annan refererad information och/eller dokument inom eller länkad till denna publikation. Informationen häri ändras periodvis.

Jensan’s Shop förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, inklusive, men ej begränsat till, priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering och rätten att när som helst göra förbättringar och/eller ändringar i varje slag av innehåll på denna server utan skyldighet att på särskild plats informera därom.